artist in residence

het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen
is een voorziening dat kinderen,
jongeren en volwassenen ondersteunt
die vanuit hun kwetsbaarheid (onder andere autisme)
nood hebben aan speciaal onderwijs
en extra ondersteuning.

ik heb de eer om hier als artist in residence inspiratie op te doen voor mijn eigen projecten
en daarnaast projecten rond/voor KOCA uit te werken.