de nomade van de Ramadhan

tijdens de Ramadhan trek ik als een nomade door mijn stad.
hoe wordt de heilige maand beleefd ?
door moslims.
door niet-moslims.
door mij.
door Antwerpenaars dus.

in 2016 legde ik dit in beeld en woord vast op Al Arte.
in 2017 deed ik hetzelfde voor Kif Kif en MO*.
in 2018 stelde ik tentoon op het Laar
en legde ik het daarnaast weer vast in beeld en woord voor Kif Kif en DeWereldMorgen.
in 2019 stel ik tentoon op verschillende Antwerpse pleintjes, namelijk het Krugerplein, het Laar en het Moorkensplein.