de nomade van de Ramadhan

tijdens de Ramadhan trek ik als een nomade door mijn stad.
hoe wordt de heilige maand beleefd ?
door moslims.
door niet-moslims.
door mij.
door Antwerpenaars dus.

in 2016 legde ik dit in beeld en woord vast op Al Arte.
in 2017 deed ik hetzelfde voor Kif Kif en MO*.
in 2018 stelde ik tentoon op het Laar
en legde ik het daarnaast weer vast in beeld en woord voor Kif Kif en DeWereldMorgen.
in 2019 ..