Waardevolle Weergave

voor KOCA maakte ik een reeks portretten in beeld en woord
over de mensen die verbonden zijn aan deze voorziening.
deze reist rond in de vorm van een tentoonstelling.

het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen
is een voorziening dat kinderen,
jongeren en volwassenen ondersteunt
die vanuit hun kwetsbaarheid (onder andere autisme)
nood hebben aan speciaal onderwijs
en extra ondersteuning.